Gmina Godów „Samorządowym Liderem Edukacji”

0
33
Samorządowy Lider Edukacji 2016. Gmina Godów

Uroczysta gala VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw "Samorządowy Lider Edukacji – 2016" odbyła się 12 października, w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Od 2011 roku program ten realizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest promowanie i upowszechnianie najlepszych, najbardziej efektywnych w sferze oświatowej polskich samorządów i stosowanych przez nie praktyk służących podnoszeniu jakości kształcenia.

Wśród wyróżnionych certyfikatem "Samorządowego Lidera Edukacji" miast i gmin, oprócz Wodzisławia Śląskiego (o czym pisaliśmy już tutaj), znalazła się również gmina Godów.

– Komisja z uznaniem odniosła się do inicjatyw oświatowych Gminy, pozytywnie oceniła wdrożony w Godowie model polityki edukacyjnej oraz inne działania władz samorządowych ukierunkowane na progres społeczeństwa uczącego się, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz budowanie klimatu przyjaznego edukacji i środowiskom, które są z nią związane – wyjaśnia Urząd Gminy w Godowie.

/k/