Radni ocenili wydatkowanie pieniędzy przez powiat

1
22
kędzierzyn koźle
Podczas ostatniej sesji wszyscy obecni na sali radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku. 
Starosta Małgorzata Tudaj wraz z zarządem powiatu pozyskali dodatkowe środki z zewnątrz, zrealizowali liczne inwestycje na drogach, a także w dziedzinie oświaty, na którą wydatki stanowiły aż połowę wydanych pieniędzy. Środki zostały również wydane na pomoc społeczną, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową oraz na administrację.
Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości ponad 88 mln zł zostały zrealizowane na kwotę 51 mln zł. Dzięki temu zostały przebudowane drogi w kilku miejscowościach, wyremontowano część chodników, zbudowano nowe parkingi oraz zmodernizowano pierwszy odcinek al. Jana Pawła II. Z tegorocznego budżetu zrealizowano również remonty w szkołach ponadgimnazjalnych, zakupiono wyposażenie oraz wybudowano pracownie dla uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, na przystani „Szkwał”, a także Zespole Szkół nr 1. Starostwo przeznaczyło również milion złotych na budowę nowego oddziału intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego w kozielskim szpitalu.
Powiat wydał również pieniądze na przystosowanie mieszkania dla wychowanków opuszczających piecze zastępczą, a także wykonał szereg remontów w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz straży pożarnej. To jedynie niektóre z zaplanowanych inwestycji za pierwsze półrocze, a władze powiatu już realizują kolejne.
 
MN
fot. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu