„Gmina z (dobrą) energią”: Subregion Zachodni w walce ze smogiem

1
37

10 października w Rybniku odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli miast i gmin, które podpisały wspólny dokument. Na jego mocy, na terenie Subregionu Zachodniego realizowana będzie wyjątkowa kampania, której celem jest zapobieganie niskiej emisji, podnoszenie świadomości mieszkańców i urzędników oraz pogłębianie wiedzy na temat źródeł ciepła i termomodernizacji.

– Kampania zakłada działania w dwóch sezonach grzewczych, ale także pomiędzy nimi. Będą to zajęcia w szkołach, szkolenia dla pracowników samorządów, a także kompleksowe doradztwo przy wymianie źródła ogrzewania lub przy termomodernizacji – mówi Mieczysław Kieca, prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego i przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Projekt "Gmina z (dobrą) energią!" uruchomiony zostanie dokładnie 3 listopada, kiedy to odbędzie się konferencja inaugurująca program. Kampania jest dofinansowana w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego.

/k/
Fot. UM Wodzisław Śl.