Opóźni się zakończenie remontu ul. 1 Maja w Skrzyszowie

1
20
Skrzyszów, Godów: Modernizacja ul. 1 Maja. Przedłużenie prac

Modernizacja ul. 1 Maja w Skrzyszowie prowadzona jest na odcinku od wiaduktu nad autostradą A-1 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II. Ze względu na fakt, iż, w trakcie realizacji zadania, niezbędne okazało się wykonanie dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, termin zakończenie remontu przesunięty został o 4 tygodnie.

Podstawowym problemem, na jaki natrafili robotnicy, było podsiąkanie koryta jezdni na półkilometrowym odcinku, co powodowało, że podłoże nie spełniało wymaganych parametrów niezbędnych do układania warstw konstrukcyjnych. Na powierzchni ok. 3500 metrów kwadratowych konieczne było więc wykonanie drenażu gruntu oraz stabilizacji podłoża cementem.

Okazało się również, że w rejonie prowadzonych robót funkcjonuje sporo niezinwentaryzowanych instalacji wodno-kanalizacyjnych, które należało przebudować i podłączyć do nowej kanalizacji deszczowej. Skarpy chodników o dużym nachyleniu zostały wzmocnione płytami ażurowymi, dostosowano i uporządkowano również teren oraz dojazd i dojścia do skrzyszowskiej szkoły.

Koszt dodatkowych prac wyniósł 300 tys. złotych. Środki na ten cel Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. wyasygnuje z oszczędności z innych inwestycji. Po doliczeniu nieprzewidzianych wydatków, wartość tej półtorakilometrowej inwestycji drogowej wyniesie ok. 2,7 mln złotych. Połowa kosztów inwestycji sfinansowana zostanie z budżetu państwa. Drugą połowę wspólnie pokryje Powiat Wodzisławski i gmina Godów.

/k/
Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl.