Rydułtowy przeprowadzą wycinkę ponad 200 drzew

2
49
Rydułtowy: Wycinka drzew w mieście

W Rydułtowach na bieżąco prowadzone są prace pielęgnacyjne znajdujących się na terenie miasta drzew. Choć zadrzewienie pełni w krajobrazie miejskim ważną rolę, bywa, iż dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia konieczne jest prowadzenie wycinki.

W 2015 r. Burmistrz Miasta Rydułtowy zlecił wykonanie przeglądu drzew pod kątem wyłonienia drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, bezpieczeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych. Przegląd miał również wyłonić drzewa wymagające specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych celem poprawy statyki i eliminacji potencjalnego zagrożenia dla otoczenia. W sumie oceną objęto 421 drzew – w przypadku 206 z nich wykazano na konieczność pielęgnacji, zadecydowano również o wycince 215 drzew.

Pierwszy etap wycinki drzew, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Starosty Wodzisławskiego, rozpocznie się już w najbliższym czasie. Co jednak istotne, usuwane drzewa będą zastępowane nowymi nasadzeniami. Dla przykładu – w 2014 r. na terenach należących do miasta Rydułtowy nasadzono 166 drzew oraz 791 krzewów, a usunięto 125 drzew oraz 1 krzew. Z kolei w 2015 roku nasadzono 298 drzew oraz 10 krzewów, a usunięto 107 drzew oraz 52 krzewy. W 2016 roku planuje się jednak nasadzenie tylko 177 drzew i krzewów.

/k/
Fot. UM Rydułtowy