Konkurs fotograficzny „Skarby architektury Wodzisławia Śląskiego”

2
27
Konkurs fotograficzny

Celem konkursu "Skarby architektury Wodzisławia Śląskiego" jest propagowanie idei ochrony zabytkowego budownictwa miejskiego i wiejskiego powiatu wodzisławskiego. Fotografie konkursowe powinny zawierać elementy miejskiej lub wiejskiej architektury mieszkalno-gospodarczej, przemysłowej lub sakralnej, budynki użyteczności publicznej (np. szpitale, ratusz), zabytki z innej kategorii niż wymienione, godne upamiętnienia ze względu na swój wiek, historię lub inne uwarunkowania.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu wodzisławskiego, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w nim udział wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie trzy fotografie własnego autorstwa.

Zdjęcia wraz z płytą CD/DVD oraz formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem uczestnika i z dopiskiem "Konkurs Fotograficzny 2016". Termin składania prac upływa 30 września.