Policja informuje: Trwa ogólnokrajowa akcja „NURD”

2
22
Policja informuje: Trwa ogólnokrajowa akcja

Akcja "NURD" trwa od godz. 6:00 do 22:00 i skierowana jest przede wszystkim do tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Celem prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności poprzez dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych.

W czasie trwania akcji policjanci wykorzystują specjalistyczny sprzęt, między innymi nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory. W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze nie tylko starają się zapobiegać i zwalczać zachowania powodujące główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym, ale też zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych.

/k/