Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śl. może odzyskać blask

0
117
Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śl.
Projekt wodzisławskiego magistratu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu muszli koncertowej” został zakwalifikowany do najistotniejszych przedsięwzięć z zakresu kultury rekomendowanych do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego. Wśród innych projektów są m.in. przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej w Bytomiu czy przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
 
 
 
– Pałac wymaga remontu. Uszkodzenia jego elementów konstrukcyjnych, między innymi spękania samego gzymsu na pewnych odcinkach oraz spękania biegnące przez całą wysokość, są widoczne. Uszkodzeniu uległa także konstrukcja dachu – podkreśla prezydent miasta Mieczysław Kieca. Jak podaje magistrat – oględziny tynków wewnętrznych wykazały liczne zarysowania włoskowate oraz głuchy odgłos przy stukaniu. Mury fundamentowe i piwniczne pozbawione są poziomych przegród i pionowych powłok izolacji przeciwwilgociowej. Tynki wewnętrzne oraz zewnętrzne na skutek naturalnego starzenia i spękania oraz uszkodzeń powstałych w wyniku działania wilgoci sprawiają złe wrażenie estetyczne. To jednak nie wszystkie uszkodzenia. – Pałac Dietrichsteinów to nasze wodzisławskie dziedzictwo i zależy nam, by mogło służyć kolejnym pokoleniom. Jego remont pochłonie znaczne środki. Miasto samo mogłoby nie udźwignąć takiego ciężaru. Dlatego też szukamy wszelkich możliwości pozyskania pieniędzy z zewnątrz. Jesteśmy dobrej myśli, a ostatnie doniesienia dają nam dużą nadzieję za pozyskanie funduszy, które zapewnią remont pałacu – dodaje prezydent.
 
 
Projekt zakłada m.in. działania konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych, rozbudowę, przebudowę i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej itd.
 
 
Miasto – jak podkreślają urzędnicy – jest przygotowane do realizacji przedsięwzięcia. Dysponuje wstępnym projektem koncepcyjnym pałacu, badaniami archeologiczno-architektoniczno-historyczne pałacu, badanimi i ekspertyzami związanymi z więźbą dachową i podłożem gruntowym pałacu, koncepcją zagospodarowania terenu po muszli koncertowej, kompleksową inwentaryzacja pałacu, decyzją nakazującą rozbiórkę muszli koncertowej – planowany termin rozbiórki IV kwartał 2016 roku. Czas realizacji projektu od lipca 2016 roku do grudnia 2019 roku.
 
 
Fot. BPM, UM Wodzisław Śl.
/j/