Dyrektor PCPR w Wodzisławiu Śl. członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

4
95
Irena Obiegły, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. została członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady
Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z siedmiu osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego. – Jej członkowie pełnią swoją funkcję społecznie, tj. nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Irena Obiegły w radzie zasiadła po raz drugi z rzędu. Jest w niej jedynym przedstawicielem samorządów i środowisk osób niepełnosprawnych z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego. W nowej kadencji będzie pełnić funkcję wiceprzewodniczącej. Do zadań wojewódzkiej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie, a także ocena skutków projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Rada wydaje ponadto opinie na temat projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa w zakresie, w jakim dotyczy to ich skutków dla  osób niepełnosprawnych – wyjaśnia Wojciech Raczkowski, rzecznik prasowy wodzisławskiego starostwa. Decyzją marszałka województwa śląskiego, na wniosek starosty Ireneusza Serwotki Irena Obiegły, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. została członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji.
 
 
Wojewódzka rada w nowej kadencji zamierza współpracować z powiatowymi społecznymi radami osób niepełnosprawnych. – Już niedługo odbędzie się spotkanie z ich przedstawicielami z terenu całego województwa. Nowa rada chce również zająć się problemem rozwoju ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych i „udrożnienia” warsztatów terapii zajęciowej, a także dostosowania obiektów komunikacji publicznej (dworców, przystanków itp.) dla potrzeb osób z niepełnosprawnością – podkreśla Raczkowski. Ważnym zagadnieniem jest kwestia ujednolicenia sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych i niedowidzących w przestrzeni publicznej, a także promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach. – Bardzo mnie cieszy duże zrozumienie problemów osób z niepełnosprawnością ze strony pana marszałka i jego deklaracja, jaką złożył podczas spotkania otwierającego nową kadencję, że wnioski rady będzie sygnował swoim nazwiskiem i promował je we władzach województwa. Wiele zadań przed nami, liczę więc na to, że zyskaliśmy ważnego sojusznika – mówi Irena Obiegły.
 
 
Fot. SP Wodzisław Śl.
/j/