Wodzisław: PUP przyznaje dotacje na założenie firmy

2
29
Wodzisław: PUP przyznaje dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. ogłosił trzy nabory wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. O pieniądze w maksymalnej wysokości 20 000 zł mogą ubiegać się osoby:

a) poniżej 30. roku życia, którym ustalono II profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowano dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej lub ustalono I profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowano i uzasadniono celowość ubiegania się o dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej; niekorzystające ze szkoleń lub kursów finansowanych ze środków publicznych w ciągu 4 tygodni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do momentu podpisania umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
b) powyżej 30. roku życia, którym ustalono II profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowano dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej lub ustalono I profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowano i uzasadniono celowość ubiegania się o dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Mężczyźni do 50. roku życia ubiegający się o dofinansowanie muszą spełnić jeden z poniższych warunków:
– pozostawać nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
– posiadać wykształcenie średnie (z wyłączeniem szkoły policealnej) lub niższe,
– posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
c) bezrobotne, którym ustalono II profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowano dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej lub I profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowano i uzasadniono celowość ubiegania się o dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać w kancelarii Centrum Aktywizacji Zawodowej od 16 sierpnia. Regulamin oraz druki wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej wodzisławskiego PUP. Więcej informacji uzyskać można również pod numerami tel.: 32 459 29 55 lub 32 459 29 56.

/k/