Kędzierzyn-Koźle: Nowosielska powołała zespół ds. czystego powietrza

1
39
kędzierzyn koźle

Prezydent Kędzierzyna-Koźla powołała zespół ds. strategii działań związanych z poprawą jakości powietrza w naszym mieście. Do końca przyszłego miesiąca ma powstać specjalna strategia służąca realizacji zamierzonego celu. Kierownictwo nad pracami zespołu objął Artur Maruszczak – zastępca prezydenta miasta.
Do zespołu należą pracownicy wydziałów strategii, rozwoju i środków pomocowych, a także ochrony środowiska i rolnictwa ,remontów i eksploatacji, inwestycji, remontów biura informacji i promocji miasta, komendant straży miejskiej oraz przedstawiciele Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej i Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych oraz dwóch radnych miejskich.
Zespół w trakcie dwóch spotkań, które miały miejsce do tej pory, omówił aktualnie prowadzone działania służące poprawie jakości powietrza, m. in. pomoc finansowa w zakupie i montaży urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł, rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z propagowaniem korzystania z niej, przebudowa oświetlenia na terenie miasta na wykorzystującą oszczędne źródła energii, modernizacja centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez MZBK, a także poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.
Urząd Miasta cyklicznie organizuje kampanie społeczne, projekty oraz konkursy, mające rozpowszechniać ekologiczne życie codzienne. Służby porządkowe reagują na informacje o zanieczyszczeniu powietrza, czy paleniu śmieci. W Kędzierzynie-Koźlu organizowane są Dni Ziemi, czy Dni bez Samochodu. Mimo to, działania zespołu mają jeszcze bardziej skupić się na stanie powietrza w naszym mieście.

MN