Europejskie Dni Dziedzictwa również w Wodzisławiu Śląskim

3
69
Europejskie Dni Dziedzictwa również w Wodzisławiu Śląskim

We wrześniu po raz kolejny obędą się Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, której celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Polska włączyła się do akcji w 1993 roku.

Również Wodzisław Śląski bierze udział w EDD. 11 września będzie można zwiedzić muzeum w Wodzisławiu Śląskim oraz wybrać się na wycieczkę tematyczną w teren, której celem będą dwa grodziska średniowieczne znajdujące się na obszarze dużego kompleksu leśnego położonego koło Lubomi w powiecie wodzisławskim. Zlokalizowane blisko siebie lubomskie stanowiska archeologiczne, tj. grodzisko i tzw. gródek stożkowaty, stanowią doskonałe przykłady wczesno- i późnośredniowiecznego, drewniano-ziemnego założenia obronnego. Możliwe będzie także bezpłatne zwiedzanie neogotyckiego kościoła parafialnego w Wodzisławiu Śląskim – jednego z najstarszych miast Górnego Śląska. W programie koncert organowy dla zorganizowanych grup.

Szczegółowy plan zwiedzania można znaleźć na stronie http://edd.nid.pl/