#czyste powietrze – Ekodebata w Katowicach

1
25

30 czerwca w Dolinie Trzech Stawów odbyła się dyskusja na temat poprawy jakości powietrza w Katowicach i innych miastach aglomeracji górnośląskiej. Inicjatorami spotkania były trzy organizacje pozarządowe: Katowicki Alarm Smogowy, Fundacja Napraw Sobie Miasto i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES.  Do dyskusji zaproszono także  Blankę Romanowską – Kierownik Referatu Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Wiolettę Jończyk – p.o. Kierownika Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Katowicach, Daniela Wolnego – Kierownika Referatu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice oraz Andrzeja Gułę z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Główne pytanie, które postawili przed sobą organizatorzy brzmiało: Jak poprawić jakość powietrza w mieście w pespektywie najbliższych dziesięciu lat? Przede wszystkim należy zadbać o kompleksową współpracę sąsiadujących ze sobą miast. Daniel Wolny z Urzędu Miasta Katowice podkreślał, że przede wszystkim należy zadbać o kompleksową współpracę sąsiadujących ze sobą miast, ponieważ nie tylko stolica województwa boryka się z dużym zanieczyszczeniem powietrza. Jego zdaniem, do najbardziej zapalnych punktów w sercu
aglomeracji należą również  Ruda Śląska, Chorzów, Świętochłowice i  Bytom.  – Jeśli nie chcemy, aby jedno miasto truło powietrze w innym, musimy podejmować wspólne działania – tłumaczył Wolny. Gminy odgrywają istotną rolę w walce o czyste powietrze ze względu na realizowane w tym zakresie inwestycje, ale także dzięki prowadzonym kampaniom edukacyjnym i imprezom o tematyce ekologicznej.

Kolejną ważną kwestią, którą zajmowali się uczestnicy debaty, były możliwości uzyskania wsparcia  finansowego zarówno przez indywidualnych mieszkańców, jak i przez poszczególne gminy.
Zdaniem Blanki Romanowskej z Urzędu Marszałkowskiego najważniejszymi instytucjami, które udzielają dotacji lub pożyczek zainteresowanym podmiotom są Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wioletta Jończyk z WFOŚiGW w Katowicach podkreślała rolę nowego programu mającego na celu ograniczenie niskiej emisji – Jest to program pilotażowy. Po raz pierwszy osoby fizyczne mogą się ubiegać o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła czy termomodernizacji budynków bezpośrednio w Funduszu. Nasze wsparcie sięga 25 % poniesionych kosztów w przypadku modernizacji źródła ciepła i 15 % w pozostałych przypadkach – wyjaśniała Jończyk.  

Podczas spotkania poruszono też problem prawnego uregulowania sprzedaży węgla i jego odpadów.  – Nie da się walczyć o czyste powietrze, jeśli na rynku ciągle jest dostępny np. muł węglowy – mówił Andrzej Guła. – Wciąż brakuje przepisów na temat norm jakości węgla, wciąż handel odpadem węglowym jest możliwy. W związku z tym nie ma co liczyć na szybką poprawę jakości powietrza. Guła opowiadał także o doświadczeniach z wdrażania Uchwały antysmogowej w Krakowie, w kontekście prac prowadzonych nad podobną uchwałą w Katowicach.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, opublikowanych na początku roku, śląskie miejscowości znajdują się na czele listy miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej. Specjaliści WHO zaznaczają, że długotrwała ekspozycja na działanie pyłu zawieszonego powoduje znaczny wzrost liczby zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego i krążenia czy spadek średniej długości życia.

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

Katarzyna Czyż
Fot. WFOŚiGW w Katowicach