Wodzisław: Nowe oświetlenie powstanie przy ul. Pszowskiej i Starowiejskiej

2
26
Wodzisław: Nowe oświetlenie - ul. Pszowska, ul. Starowiejska

Zadanie "Budowa oświetlenia przy ulicy Pszowskiej na odcinku od nr 109a do nr 111d w Wodzisławiu Śląskim" obejmuje posadowienie 4 słupów, zawieszenie 4 opraw LED, wykonanie sieci (około 24 mb) oraz kabla (około 190 mb).

Zadanie "Budowa oświetlenia drogowego odcinka ulicy Starowiejskiej w Wodzisławiu Śląskim" to z kolei posadowienie 5 słupów, zawieszenie 10 opraw LED, a także wykonanie sieci (około 320 mb).

Firmy zamierzające wziąć udział w postępowaniu przetargowym mogą zgłosić swoją ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 14 lipca, do godziny 10:30. Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta.

Roboty miałyby zacząć się po podpisaniu umowy. Zakończenie robót ma natomiast nastąpić przed 25 października bieżącego roku.

Szczegóły dotyczące obu zadań znaleźć można pod tym linkiem.

publ. kk