Jak wodzisławianie oceniają pracę Urzędu Miasta?

0
23
Urząd Miasta Wodzisław: Badanie satysfakcji klientów

W ramach realizacji "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego co roku sprawdzana jest jakość świadczonych usług. Tegoroczne badanie stopnia satysfakcji klientów UM zostało przeprowadzone w dniach od 1 kwietnia do 31 maja. Organizacja badania polegała na udostępnieniu formularza ankietowego w formie papierowej we wszystkich komórkach organizacyjnych urzędu i ogólnodostępnych miejscach budynków urzędowych. Ankietowani oceniali jakość usług, odpowiadając na 9 pytań.

W sumie, do Urzędu Miasta wpłynęło 1386 ankiet, w tym 1379 ankiety złożono w formie papierowej, 7 ankiet przesłano drogą elektroniczną.

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania stwierdzono, że klienci dobrze oceniają pracę wodzisławskich urzędników. Na wysokim poziomie ocenili zarówno kompetencje, jak i kulturę osobistą pracowników, którzy załatwiali sprawę. Ankieta wykazała również, że w zdecydowanej większości klienci są zadowoleni z jakości i precyzji udzielanych informacji oraz terminowości załatwienia spraw.

Zdaniem respondentów, naistotniejszymi czynnikami, które wpływają na poprawienie jakości świadczonych usług są: szybkość załatwiania spraw, zachowanie pracowników urzędu i podwyższanie ich kompetencji.

Ankietowani w dalszym ciągu zwracali też uwagę na konieczność poprawy warunków lokalowych, a w szczególności dostosowanie budynków Urzędu Miasta dla osób niepełnosprawnych oraz klientów z wózkiem dziecięcym.

Podobnie jak w roku ubiegłym, ankietowani często zwracali uwagę na brak przejrzystości miejskiej strony internetowej oraz dostępności formularzy do pobrania: – Tuż po zakończeniu tegorocznego badania udostępniono nową stronę internetową Urzędu Miasta, która w nowej odsłonie powinna zaspokoić oczekiwania klientów. W badaniu oceniana była jeszcze stara wersja miejskiej strony. Mamy nadzieję, że jej nowa odsłona pozwoli naszym klientom na łatwiejszy i przyjemniejszy dostęp do potrzebnych informacji – informuje Anna Szweda-Piguła, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Klienci zwracali również uwagę na brak możliwości dokonywania płatności w urzędzie za pomocą karty płatniczej. W powyższej kwestii poczyniono już działania i już wkrótce w UM będzie można dokonać płatności również w ten sposób.

Szczegółowy raport z badania stopnia satysfakcji klientów wodzisławskiego magistratu znaleźć można pod tym linkiem.

kk
Fot. UM Wodzisław Śl.