Uczniowie I LO w Wodzisławiu Śl. najlepsi na „Uniwersytecie Licealisty” ŚUM

3
105
ŚUM

W roku szkolnym 2014/15 I Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim podpisało ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym umowę o przystąpieniu do programu pt.: "Uniwersytet Licealisty" – inicjatywy, której celem jest promocja studiów medycznych oraz pogłębianie wiedzy młodzieży licealnej w zakresie nauk przyrodniczych. W ramach projektu, licealiści biorą udział w organizowanych przez Uniwersytet zajęciach m.in. z zakresu biochemii, chemii, parazytologii, anatomii, fizjologii, genetyki i nauki o zdrowiu. Mogą też uczestniczyć w uczelnianym życiu kulturalnym i sportowym oraz w wydarzeniach naukowych. Po zakończeniu cyklu kształcenia młodzież przystępuje do egzaminu końcowego organizowanego przez ŚUM w formie ogólnopolskiego konkursu. Jego laureaci otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na studia wyższe.

Do zeszłorocznej edycji programu zgłosiły się 42 licea z województwa śląskiego, przeprowadzające egzamin maturalny z biologii w zakresie rozszerzonym. W sumie aż 143 uczniów przystąpiło do testu z biologii, chemii i fizyki. Jednak tylko 41 z nich zakwalifikowało się do udziału w zajęciach prowadzonych przez uniwersytet. W tej grupie znalazło się aż 7 uczniów I LO w Wodzisławiu Śl. Byli to: Jacek Piecha (najwyższy wynik na liście zakwalifikowanych), Monika Wdowiak, Małgorzata Rodak, Kamil Tytko, Ewa Porwoł, Wojciech Szymiczek, Kinga Brawańska.

W połowie czerwca w auli Wydziału Lekarskiego w Katowicach odbył się egzamin końcowy, który miał formę konkursu ogólnopolskiego. Spośród 40 uczestników – tylko 12 udało się zdobyć tytuł laureata i dodatkowe punkty w rekrutacji na studia.

W szczęśliwej dwunastce znalazło się aż pięciu uczniów I LO. Są to maturzyści: Ewa Porwoł i Jacek Piecha (oboje zdobyli maksymalną liczbę punktów), Małgorzata Rodak i Wojtek Szymiczek, a także uczennica klasy drugiej, Kinga Brawańska.

Proces rekrutacyjny do projektu na kolejny rok szkolny z powodzeniem przebrnęła kolejna, 7-osobowa grupa uczniów wodzisławskiego ogólniaka. Są to: Klaudia Kusienicka, Justyna Matuła, Marcin Parma, Monika Przybyła, Michalina Szczęsny, Kacper Szymański oraz Marta Zeug. W ramach "Uniwersytetu Licealisty", od października będą uczestniczyć w zajęciach realizowanych na Wydziale Lekarskim ŚUM.

Inf. nadesłana
kk