„Aktywny Samorząd”: Wsparcie dla niepełnosprawnych z powiatu wodzisławskiego

3
24
Wodzisław: Aktywny Samorząd - Wsparcie i dofinansowania dla niepełnosprawnych

Na wsparcie w ramach programu "Aktywny Samorząd" mają szansę osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w następujących dziedzinach: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Osoby niepełnosprawne mogą również ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w poruszaniu się poprzez pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne lub pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Przewidziano również środki na utrzymanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie opieki dla osób od nich zależnych (np. dzieci). Co ważne, wnioski o pomoc – zarówno w zakresie likwidacji barier w poruszaniu się, zakupu sprzętu, zapewnienia opieki osobom zależnym, uzyskania prawa jazdy, jak i szkoleń należy składać do 30 sierpnia 2016 roku.

Z kolei 10 października 2016 r. mija termin składania podań o pomoc w uzyskaniu wykształcenia w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (także na poziomie studiów doktoranckich) dla roku akademickiego 2016/2017.

Druki wniosków o dofinansowanie można pobrać ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wodzisławiu Śląskim lub w siedzibie urzędu przy ul. Wałowej 30, pokój 14. Tam też należy je składać.

W przypadku ubiegania się o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, a także o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, wraz z wnioskiem należy złożyć dwie propozycje (oferty) specyfikacji i kosztorysu od niezależnych protezowni.

Więcej informacji na temat zasad programu i naboru wniosków można znaleźć na internetowej stronie PCPR (pod tym linkiem) lub na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pod tym linkiem).

publ. kk