Wodzisław: Wiadomo już, jaka firma będzie wywozić śmieci

4
20
Wodzisław: Odbiór odpadów. Opłata śmieciowa

W ubiegłym roku miasto Wodzisław Śląski unieważniło przetarg na wywóz śmieci. Wówczas, do wodzisławskiego magistratu wpłynęły tylko dwie oferty, o wartości przekraczającej 12,5 mln złotych. Była to kwota wyższa, aniżeli środki, jakie miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel. Włodarze unieważnili więc postępowanie i do końca lipca bieżącego roku miasto korzysta jeszcze z usług dotychczasowego wykonawcy.

Na początku 2016 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o objęciu systemem gospodarki odpadami komunalnymi również większości nieruchomości niezamieszkałych. 18 maja upłynął termin składania ofert na kolejny ogłoszony przetarg. W sumie, do wodzisławskiego magistratu wpłynęły trzy odpowiedzi: dwie z lokalnych konsorcjów firm i jedna z konsorcjum z Małopolski. Do niedawna dokonywana była formalna ocena ofert konsorcjów firm, a urzędnicy czekali na wyjaśnienia i uzupełnienia ze strony podmiotów. Ostatecznie wybranym wykonawcą zostało rybnickie konsorcjum firm – Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "TRANSGÓR" S.A. i spółka "EKO" – które za swoje usługi zaproponowało kwotę 12 019 124,48 zł.

Dotychczasowy wykonawca kończy swoją pracę 31 lipca. Umowa z nowym podpisana będzie na 3 lata. Nie wiadomo jeszcze, czy – i ewentualnie o ile – wzrosłaby opłata za wywóz śmieci.

kk
Fot. pixabay