Wodzisław: W ZPSWR działa już nowoczesna ekopracownia

1
24

Ekologia to od lat temat bliski wielu podopiecznym i pracownikom szkoły specjalnej w Wodzisławiu Śląskim. W przeszłości placówka nagrodzona została ogólnopolskim Zielonym Certyfikatem, przyznanym za podejmowanie cennych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w 2011 roku otrzymała pieniężną nagrodę w konkursie WFOŚ w Katowicach pn. EKO-AKTYWNI. Teraz szkoła wzbogaciła się dodatkowo o nową, multimedialną ekopracownię. – Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska leżą dzisiaj na sercu całemu światu. Człowiek, wykorzystując zasoby przyrody, narobił wiele szkód. Niestety pokolenia za to płacą i my musimy to naprawić. Dlatego edukację ekologiczną zaczynamy już od najmłodszych lat. Dużą rolę przypisuje się szkole, ale edukacja ekologiczna w szkole to nie wiedza, teoria i siedzenie w ławkach, to przede wszystkim działanie w środowisku i dla środowiska. I to jest głównym motorem działania w naszej placówce – mówi Ilona Sito, nauczyciel w ZPSWR w Wodzisławiu Śl.

"Zielona pracownia" została utworzona w ramach projektu pt. "By dotknąć natury", dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jej koszt wyniósł blisko 42 tys. zł. Powstała w trzech pomieszczeniach, jednych z największych w szkole i ulokowanych w pobliżu "Letniej Zielonej Pracowni", która z kolei pozwala na organizowanie zajęć ekologicznych na świeżym powietrzu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. – W jednym pomieszczeniu została stworzona część multimedialna, wyposażona m.in. w tablicę interaktywną, wizualizer, urządzenie wielofunkcyjne, mikroskop z wbudowaną kamerą oraz drukarkę 3D, którą podarowało nam Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. W drugiej części powstała sala relaksacyjna dla głębiej upośledzonych wychowanków, w której mogą odpocząć i zrelaksować się. Trzecie pomieszczenie to sala warsztatowa, w której uczniowie będą uczyli się wykorzystywania surowców wtórnych – mówi Beata Rączka, dyrektor ZPSWR.

Oficjalnego otwarcia pracowni dokonała członkini zarządu Danuta Maćkowka, senator Adam Gawęda, wiceprezes WFOŚiGW Rafał Adamus oraz gospodyni obiektu – Beata Rączka. Towarzyszyli im: Bożena Rączka, dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Artur Hausman z Inkubatora Drukarek 3D oraz przedstawicielka biura posła Krzysztofa Sitarskiego – Jadwiga Buryn.

Inf. nadesłana
publ. kk
Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl.