Wodzisław, Stare Miasto: Kolejne budynki doczekają się termomodernizacji

1
43
Wodzisław, Stare Miasto: Termomodernizacja 2016

Kamienice, które jeszcze w tym roku zostaną objęte pracami remontowymi, to: Rynek 18, Opolskiego 1, Kościelna 10, Rynek 19, Rynek 9, Opolskiego 2. Za termomodernizację trzech ostatnich obiektów będzie odpowiadać DOMARO Sp. z o.o. Dodatkowo, przy okazji prowadzonych prac remontowych, w ciągu ul. Kościelnej wymieniona zostanie kostka brukowa.

Termomodernizacja przeprowadzana będzie w okresie wakacyjnym, a jej zakończenie planowane jest na III kwartał, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Koszt remontów oszacowano na kwotę powyżej 400 tys. złotych, z czego ok. 150 tys. zł wyłoży spółka DOMARO.

Prace termomodernizacyjne przyniosą miastu i jego mieszkańcom konkretne korzyści: zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, zmniejszenie kosztów eksploatacji, ograniczenie niskiej emisji czy poprawę estetyki budynków i otoczenia.

Miasto stale prowadzi działania informacyjne na temat potrzeby zmian w systemach ogrzewania obiektów w celu walki z niską emisją. W ubiegłym roku odbywały się np. spotkania mające na celu zachęcenie właścicieli kamienic do przystąpienia do programu podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz do termomodernizowania obiektów. W kolejnych latach planowane jest m.in. przeciągnięcie sieci przez południową pierzeję Rynku (aż do ul. Targowej) oraz dalsze podłączenia w tym ciągu oraz przy ul. Kościelnej.

kk
Fot. UM Wodzisław Śl.