Powiat wodzisławski: Bezpłatne porady prawne cieszą się sporym zainteresowaniem

2
49
Wodzisław, Radlin, powiat: Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - bezpłatne porady prawne

Od początku roku w dziewięciu miejscach na terenie powiatu wodzisławskiego można skorzystać z darmowych porad prawnych. W pierwszym kwartale ich funkcjonowania, z pomocy prawnej skorzystało 336 osób. Jak wynika z danych zebranych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, najwięcej porad dotyczyło spraw z zakresu prawa cywilnego, spadkowego i rzeczowego, a następnie spraw alimentacyjnych. Najczęstszą formą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej było poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego.

Największym powodzeniem wśród mieszkańców powiatu cieszy się punkt zlokalizowany w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim (naprzeciwko szpitala). Tam udzielono 99 porad. Chętnie korzystano także z punktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie, gdzie udzielono 73 porady. Średni czas wizyt wynosił od 15 do 30 minut. Z porad prawników korzystają przede wszystkim osoby starsze, które spełniają kryterium wiekowe, czyli mają powyżej 65 lat. Na drugim miejscu są osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Osoby korzystające z porad najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe lub podstawowe. Wśród nich przeważają kobiety.

Z punktów, w których udzielane są bezpłatne porady prawne, korzystać mogą osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osoby do 26. roku życia i te, które ukończyły 65 lat, kombatanci i weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych.

Adresy punktów porad prawnych i godziny ich otwarcia znajdziecie pod tym linkiem.

Inf. nadesłana
publ. kk