Szpital w Wodzisławiu Śl.: Oddział Wewnętrzny II nie zawiesi działalności!

4
265
Wodzisław, Rydułtowy, PP ZOZ: Oddział Wewnętrzny II. Dyrektor Dorota Kowalska

O zażegnaniu groźby zawieszenia oddziału, dyrektor szpitala Dorota Kowalska poinformowała dzisiaj, podczas sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Przypomnijmy, groźba zawieszenia działalności zawisła nad Oddziałem Wewnętrznym II po tym, jak część lekarzy zatrudnionych na oddziale złożyła wypowiedzenia. Kierownictwo PP ZOZ, poza próbami rozwiązania problemu, zmuszone było już nawet wystąpić do wojewody śląskiego o wyrażenie takiej ewentualnej zgody.

Czasowe zaprzestanie działalności przez zakład opieki zdrowotnej lub jego część to przewidziana prawem sytuacja, w której np. oddział szpitalny z różnych powodów, np. kadrowych, może czasowo, na maks. okres 6 miesięcy, zawiesić swoją działalność.

Na szczęście jednak, dzięki osiągniętemu porozumieniu, funkcjonowanie oddziału od strony kadrowej zostało zabezpieczone. Dyrektor Dorota Kowalska przyznała, że była to najpilniejsza sprawa do rozwiązania od momentu objęcia przez nią stanowiska. Gdyby bowiem doszło do zaprzestania działalności oddziału, zgodnie z szacunkami, PP ZOZ mógłby utracić nawet 700 tys. zł kontraktu.

kk
Fot. Starostwo Powiatowe