Zrealizuj swoje pomysły w ramach projektu „Czyżowice z inicjatywą”

3
22
Czyżowice z inicjatywą: Inicjatywy lokalne i dofinansowania

"Czyżowice z inicjatywą" to projekt realizowany przez Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016. Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców Czyżowic, Rogowa, Bełsznicy oraz Bluszczowa i zakłada badanie potrzeb kulturalnych i zasobów kulturotwórczych lokalnego środowiska oraz realizację projektów będących oddolnymi inicjatywami społecznymi.

W pierwszym etapie projektu przeprowadzona została profesjonalna diagnoza badawcza społeczności, dzięki której powstała kulturalno-społeczna mapa czterech sołectw oraz zgromadzona została wiedza o instytucjach, stowarzyszeniach i mieszkańcach oraz ich pasjach, talentach i zainteresowaniach.

Teraz ogłoszono konkurs na projekty najciekawszych inicjatyw lokalnych. Najlepsze z nich zostaną sfinansowane ze środków programu i zrealizowane w okresie od września do października 2016 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załącznikach.

kk
Fot. pixabay