Uwaga, kierowcy! Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. 1 Maja w Skrzyszowie

1
21
Skrzyszów: Remont, przebudowa ul. 1 Maja. Utrudnienia w ruchu

Po podpisaniu umowy, Powiatowy Zarząd Dróg przekazał plac budowy konsorcjum firm: Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i ZISCO Zakładowi Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura z Pawłowic, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Prace mają zostać wykonane za kwotę 2.350.658,40 zł.

Wykonawca inwestycji planuje rozpoczęcie pierwszych robót drogowych 9 maja na odcinku od ul. Wyzwolenia w kierunku wiaduktu nad autostradą A1. Obecnie trwają jeszcze prace nad organizacją ruchu. Wiadomo już, że na czas prac na remontowanych odcinkach będzie wprowadzany ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Jedynie w momencie, gdy wykonawca będzie kładł ostatnią warstwę asfaltu, droga prawdopodobnie zostanie zamknięta na weekend. Wtedy też zostaną wprowadzone objazdy.

Zakres inwestycji jest spory. Do wykonania jest prawie dziesięć tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ponad cztery tysiące metrów kwadratowych nawierzchni z kostki brukowej, kilometr kanalizacji deszczowej, trzynaście miejsc postojowych oraz cztery zatoki autobusowe. Co ważne, ostatnia warstwa nawierzchni (tj. ścieralna) zostanie wykonana jednocześnie na całej szerokości jezdni bez tzw. szwu w środku drogi. Roboty obejmą także wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca na realizację inwestycji ma czas do połowy października.

Zadanie będzie realizowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Połowa przedsięwzięcia zostanie sfinansowana z budżetu państwa. Drugą połowę pokryje wspólnie powiat i gmina Godów. Oba samorządy razem sfinansują też inną inwestycję w ramach programu – przebudowę ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie, za której wykonanie odpowiada gmina.

kk
Fot. Starostwo Powiatowe