Kędzierzyn-Koźle: Grupa Azoty i PGNIG podpisały umowę

1
38
Grupa Azoty i PGNIG podpisały umowę
Na podstawie umowy i podpisanych kontraktów PGNiG będzie dostarczało gaz ziemny do 5 spółek z Grupy Azoty w Tarnowie, Puławach, Policach, Kędzierzynie-Koźlu i Grzybowie.
 
Umowa obowiązuje do września 2019 roku. Wielkość dostaw w całym okresie obowiązywania umowy może wynieść łącznie nawet 4,5 mld m³ gazu. Wartość kontraktu szacuje się na ok. 3,3 mld złotych. 
– Podpisanie umowy między dwiema ważnymi spółkami, dwoma ważnymi podmiotami Skarbu Państwa dowodzi, że patriotyzm gospodarczy to konkretne idee, cele i przede wszystkim realizacje, których następstwem jest silna i niezależna Polska, atrakcyjna dla inwestorów, przyjazna dla przedsiębiorców – powiedział Dawid Jackiewicz, Minister Skarbu Państwa. – To współpracujące i sprawnie zarządzane przedsiębiorstwa branż strategicznych z punktu widzenia państwa, tworzą fundamenty Polski zamożnej i poważanej na arenie międzynarodowej – podkreślił.
 
PGNiG SA i Grupa Azoty podpisały umowę ramową określającą ogólne zasady współpracy pomiędzy Stronami oraz kontrakty indywidualne dotyczące zakupu gazu ziemnego przez każdą ze spółek z Grupy Azoty. Zawarta umowa ramowa ma charakter otwarty i umożliwia zawieranie dodatkowych kontraktów na kolejne dostawy w przyszłości.
 
– Wynegocjowana umowa stanowi nowy etap współpracy pomiędzy naszymi Spółkami. Dzięki podpisaniu kontraktów, otrzymujemy nie tylko gwarancję stabilnych dostaw, ale także rynkowe mechanizmy zapewniające pozyskiwanie gazu w cenach powiązanych z indeksami giełdowymi. Umowa wprowadza innowacyjne rozwiązania dla realizowanych dostaw, które wynikają z konkurencyjnej oferty naszego strategicznego dostawcy surowca – PGNiG. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nasza współpraca oparta o rynkowe rozwiązania to zacieśnienie współpracy dwóch kluczowych dla polskiej gospodarki grup kapitałowych – powiedział Mariusz Bober, Prezes Grupy Azoty.
 
KS
 
Fot. Materiały prasowe: Grupa Azoty