Spotkanie przedsiębiorców w Sercu Subregionu Zachodniego

2
36
ForBS Wodzisław Śląski Krzysztof Dybiec

Organizatorem wydarzenia była Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim strategicznie wspomagana przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Skąd pomysł na zorganizowanie takiego wydarzenia? Jak podkreśla Prezes Izby Gospodarczej, Krzysztof Dybiec – misją konferencji  jest wygenerowanie potrzeby uczestnictwa w Forum lokalnych przedsiębiorców. Działania Wodzisławskiej Izby Gospodarczej mają prowadzić do integracji lokalnego środowiska biznesowego i samorządowego. To właśnie dzięki tym działaniom nieustannie zmienia się mentalność zarówno biznesu, jak i samorządu. Prezes Dybiec stawia przede wszystkim na innowacyjność i kreatywność przedsiębiorców. Zachęca do myślenia nad tym, co można osiągnąć wspólnymi siłami oraz jak dzięki współpracy przyczynić się do rozwoju regionu. Prezes zachęcał do zrzeszania się i wspólnego działania w imię postępu. „90 minut miesięcznie dla biznesu – tyle wystarczy” –tłumaczył, przekonując, że uczestnictwo w spotkaniach w Wodzisławskiej Izbie Gospodarczej, to korzystne warunki do rozmów, wymiany kontaktów oraz współpracy biznesowej. To również możliwość wzajemnego doradztwa, dzielenia się doświadczeniami, większa siła przebicia, szansa znalezienia odpowiedzi na problemy, które dotyczą nie tylko teraźniejszości, ale również dalekiej przyszłości.

 
Podczas Forum swoimi przemyśleniami podzielili się również pozostali prelegenci. W zastępstwie Jerzego Buzka mowę wygłosił dr inż. Janusz Steinhoff, niekwestionowany autorytet w sprawach gospodarczych. Prezydent Wodzisławia,  Mieczysław Kieca, podkreślił istotę współpracy biznesu oraz samorządu. Doradca Prezydenta ds. Oświaty, Eugeniusz Ogrodnik, przedstawił strategię miejskiej edukacji na potrzeby przedsiębiorczości. Podczas konferencji podkreślano istotę współpracy biznesu oraz samorządu, która jest niezbędna, aby zbudować odpowiednie warunki sprzyjające rozwojowi biznesu. Na konferencji poruszono również temat edukacji przyszłych pokoleń, który ma wpływ nie tylko na bezrobocie w regionie, ale również na przedsiębiorczość i rozwój lokalnych firm. O edukacji i konkursach w szkołach średnich oraz o możliwościach nabycia stażu i doświadczenia, opowiedział Sebastian Kowalski – Dyrektor zarządzający POL-EKO Aparatura. Kolejny prelegent, Wilhelm Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Sprzedaży w PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wyjaśnił zagadnienia dot. sytuacji makroekonomicznej Polski na tle świata.

 
Powiat wodzisławski skupia w swoich granicach kilkaset firm, które prężnie działają nie tylko na rynkach krajowych, ale również międzynarodowych. Grzegorz Turniak, założyciel BNI w Polsce, wygłosił inspirującą mowę zachęcającą do budowania strategii zwiększającej zaangażowanie lokalnego biznesu. Podkreślił rangę przedsiębiorców zrzeszonych w Wodzisławskiej Izbie Gospodarczej, zwracając uwagę na ich chęć współpracy i motywację do działania. Turniak podkreślił jak cenni są mentorzy odnoszący sukces również poza granicami kraju, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą z innymi i wspierać lokalną przedsiębiorczość. Prelegent namawiał do zastanowienia się nad tym, w jakim kraju chcemy żyć i co możemy zrobić, aby nasza wspólna rzeczywistość stała się lepsza. Grzegorz Turniak skłonił do refleksji nad zdrowiem i sensem życia, kierowaniem się w pracy nie tylko zyskiem, ale również idealizmem. Założyciel BNI w Polsce pochwalił zaangażowanie Wodzisławskiej Izby Gospodarczej w budowanie relacji między przedsiębiorcami, docenił starania Krzysztofa Dybca w uświadamianiu lokalnego środowiska biznesowego w to,  jak ważna jest współpraca i wzajemne zaufanie.

 
Dr Andreas Glenz,  prezes firmy  Prevac Spółka z o.o. działającej na terenie powiatu wodzisławskiego, zatrudniającej ponad 230 pracowników,  odpowiedział na pytanie: dlaczego warto inwestować  lokalnie? Prelegent wygłosił mowę o historii swojego biznesu i wyjaśnił dlaczego zdecydował się otworzyć działalność właśnie tutaj, choć miał możliwość stworzenia  firmy w Niemczech czy Szwajcarii. Glenz podkreślił, iż inwestując lokalnie, inwestujemy w „naszych” ludzi , w szkolnictwo, w regionalnych dostawców, całe otoczenie biznesu.  Prezes firmy  Prevac  pochwalił działalność wodzisławskiego samorządu, który jest otwarty na dialog z przedstawicielami lokalnego biznesu. Glenz podkreślił efekt synergii, namawiając do wspólnego dążenia w jednym kierunku.

Konferencja ForBS – „Myśl globalnie, działaj lokalnie” była kwintesencją czteroletniej działalności Izby Gospodarczej w Wodzisławiu oraz jej współpracy z samorządem i oświatą. Działania te obejmują podnoszenie rangi szkolnictwa zawodowego, opiekę nad inwestorami w każdej fazie działania, reagowanie na lokalne potrzeby w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz budowanie edukacji dla rozwoju lokalnej gospodarki. Forum przyciągnęło liczne grono przedsiębiorców z całego Subregionu Zachodniego, dając im szansę na wymianę poglądów oraz możliwość nawiązania kontaktów. Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim zaprosił na kolejną konferencję, która od tej pory ma stać się imprezą cykliczną.

 

Dominika Rudzka

fot. Justyna Koniszewska