Kędzierzyn-Koźle: Ustalono skład Rady Seniorów

2
58
Ustalono skład Rady Seniorów
Po dodatkowym naborze ostatecznie skład rady uzupełnili: Stanisław Salitra jako przedstawiciel osób starszych, Anna Rosół zgłoszona przez kędzierzyńskie koło Polskiego Związku Niewidomych i Edward Urbanowicz z Polskiego Związku Działkowców. Proponować kandydatów mogli mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 60. rok życia oraz podmioty działające na rzecz osób starszych, które nie skorzystały dotąd z tego prawa.
W pierwszym naborze w skład rady weszli Józef Tarczyński, Wiesława Huziuk i Janina Werla jako przedstawiciele osób starszych oraz reprezentanci organizacji: Ewa Pisarzewska – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Elżbieta Szik – Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koźlu, Teresa Bączkowska – Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej”, Anna Będkowska – Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Kędzierzynie, Danuta Sadkowska – Stowarzyszenie Kresowian i Urszula Matuszyk – Caritas Diecezji Opolskiej. 
Przewodniczącą Rady została Ewa Pisarzewska, jej zastępcą Józef Tarczyński, a sekretarzem Anna Będkowska. Miejska Rada Seniorów będzie zabierać głos w imieniu starszej grupy mieszkańców miasta i zgłaszać ich uwagi. 
– Należałoby zmienić przedziały wiekowe badań profilaktycznych, bo sporo osób jest powyżej 65. roku życia i już nie może z nich skorzystać – zasugerowała m.in. Anna Będkowska.
– Trzeba doprowadzić do skrócenia terminów oczekiwania na badania czy rehabilitacje – zaznaczył z kolei Józef Tarczyński.
To tylko niektóre ze spraw, którymi zajmą się radni. 
– Jesteście naszymi oczami i uszami, jeśli chodzi o sprawy seniorów. Naszą rolą jest reagować na te sygnały – zapewniła prezydent Sabina Nowosielska.
 
KS