I LO w Wodzisławiu: Dzień Języków Obcych z gośćmi z Chin, Ukrainy i Rosji

1
30
I LO Wodzisław Śląski: Języki oknem na świat

W pierwszy dzień wiosny, w wodzisławskim I LO obchodzono Dzień Języków Obcych, do udziału w którym zaproszeni zostali również goście z Chin, Ukrainy i Rosji. Z tej okazji, studenci i doktoranci Wydziału Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego, a także pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przeprowadzili dla młodzieży warsztaty językowo-kulturowe, których celem było pokazanie uczniom, że skuteczna komunikacja opiera się nie tylko na dobrej znajomości języka, ale również na świadomości różnic kulturowych, związanych z bogactwem tradycji, zwyczajów i zachowań innych krajów.


W organizację wydarzenia włączyli się również sami uczniowie, którzy, pod okiem nauczycieli, przygotowali dla swoich kolegów wykłady, quizy, zajęcia taneczne. Zgodnie z zasadą "uczyć bawiąc" odbył się również koncert, w którym uzdolniona muzycznie młodzież wykonała znane utwory w języku francuskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim, czyli w językach, których na co dzień uczą się uczniowie I LO.


kk
Fot. I LO Wodzisław Śl.