Zmiana na stanowisku dyrektora szpitali w Wodzisławiu i Rydułtowach!

3
27
Wodzisław, Rydułtowy: Jest nowy dyrektor szpitali

Zmiany na stanowisku dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego dokonał na posiedzeniu 6 kwietnia. Z tym dniem, funkcję dyrektora PP ZOZ przestała pełnić Bożena Capek, która porozumiała się z Zarządem Powiatu w sprawie skrócenia okresu złożonego przez nią wypowiedzenia umowy o pracę. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania szpitalami, na jej stanowisko – do czasu wyłonienia dyrektora w konkursie – powołano Dorotę Kowalską.

Nowy dyrektor PP ZOZ ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu publicznymi i niepublicznymi jednostkami ochrony zdrowia. Dorota Kowalska z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia, a także w zakresie zarządzania nieruchomościami.

kk