Fundusz oraz Izba Rzemieślnicza w Katowicach będą współpracować

4
21
fot. WFOŚiGW w Katowicach

Spotkaniem z udziałem dziennikarzy śląskich mediów zainaugurowana została współpraca pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Przedsiębiorcy są bardzo liczną grupą beneficjentów WFOŚiGW w Katowicach. W ostatnich latach około 1/3 wypłacanych środków Funduszu to dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych przez przedsiębiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych – powiedział Andrzej Pilot, prezes Funduszu. Dodał, że bardzo ważne jest, aby z informacją o ofercie WFOŚiGW w Katowicach dotrzeć także do członków Izby Rzemieślniczej.

Na mocy porozumienia zawartego przez obie instytucje powstał Punkt Konsultacyjny WFOŚiGW w Katowicach przy Izbie Rzemieślniczej, dzięki któremu członkowie Izby będą mogli uzyskać informacje dotyczące oferty Funduszu. W serwisach internetowych obu instytucji zamieszczane będą materiały pozwalające na wymianę dobrych praktyk w zakresie realizacji biznesowych projektów proekologicznych oraz umożliwiające zapoznanie się z aktualnie dofinansowywanymi ze środków krajowych i zagranicznych inicjatywami służącymi ochronie środowiska w naszym regionie.

– Współpraca z Funduszem to dodatkowa szansa dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział prof. Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Prezes Klimek przypomniał, że Izba, która powstała w czerwcu 1922 roku na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest największą organizacją gospodarczą na Śląsku, zrzeszającą ponad 8 tysięcy przedsiębiorców w 30 organizacjach terytorialnych i branżowych. Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i partnerem społecznym w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W organizacji funkcjonuje 60 komisji egzaminacyjnych, w których zasiada około 400 osób.

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

 

/ic/