Wodzisław: Zobacz, ile może zdziałać Twój 1%!

1
21
Fot. Starostwo Powiatowe

Z terenu powiatu wodzisławskiego na ministerialnej liście organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% znajduje się dziewiętnaście stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i ochotniczych straży pożarnych. Na tym obszarze zarejestrowanych jest również siedem oddziałów organizacji ogólnopolskich.

Z apelem, aby mieszkańcy korzystali z możliwości przekazania 1% na rzecz organizacji pozarządowych, a pieniądze ofiarowali lokalnym stowarzyszeniom i fundacjom od lat zwracają się samorządowcy oraz same organizacje.

Przekazując swój 1% na organizacje działające w regionie sprawiamy, że pieniądze, które zostały wypracowane w powiecie wodzisławskim, będą mogły do niego powrócić. Z pozyskanych w ten sposób funduszy, w naszym mieście i regionie organizowane są różnorodne imprezy kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, kupowane pomoce naukowe dla szkół, rehabilitowane dzieci i młodzież.

– Teraz urzędnicy starostwa postanowili pójść o krok dalej i pokazać mieszkańcom powiatu jak wiele dobrego lokalne organizacje pozarządowe potrafią zrobić dzięki środkom pozyskanym z 1%. W tym celu rozpoczęto prace nad specjalną prezentacją. Do udziału zaproszono wszystkie podmioty uprawnione do otrzymania środków z podatku. Nie wszystkie organizacje z tej możliwości skorzystały, jednak to, co zawiera prezentacja i tak jednoznacznie wskazuje, że warto swój 1% zostawić w powiecie wodzisławskim – wyjaśnia rzecznik Starostwa Powiatowego, Wojciech Raczkowski.

Prezentacja, która pokazuje jak 1% wpływa na nasze życie, dostępna jest w załączniku poniżej.

kk