1 ForBS – Myśl globalnie, działaj lokalnie

5
46
Fot. ForBS

1 Forum Biznesowe przebiegać będzie pod hasłem "Myśl globalnie, działaj lokalnie". Głównym organizatorem ForBS jest Izba Gospodarcza, strategicznie wspomagana przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Powiat Wodzisławski skupia w swoich granicach kilkaset firm, które prężnie działają nie tylko na rynkach krajowych, ale i międzynarodowych. Największe przedsiębiorstwa już od kilku lat szeroko współpracują ze szkołami, m.in. doposażając je w specjalistyczne urządzenia, na których uczniowie codziennie praktykują – wszystko po to, by w przyszłości pozyskać wykwalifikowane kadry do swoich firm.

Dużą rolę w procesach integracyjnych między lokalnym biznesem a środowiskami samorządowym i edukacyjnym odgrywa Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim: – Od 4 lat prowadzimy intensywne działania związane z integracją lokalnego środowiska biznesowego i samorządowego. Podnosimy rangę szkolnictwa zawodowego przygotowującego młodzież na rynek pracy. Prowadzimy działania zmierzające do opieki nad inwestorem w każdej fazie działania. Reagujemy na lokalne potrzeby w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Budujemy edukację dla rozwoju lokalnej gospodarki opartej na przemyśle wysokich technologii. A jak to robimy – tego właśnie dowiecie się podczas Forum – opowiada prezes IG, Krzysztof Dybiec.

Organizatorzy ForBS mają nadzieję, że konferencja stanie się ważnym spotkaniem najbardziej aktywnych firm z regionu nie tylko Wodzisławia Śląskiego, ale również sąsiednich miast polskich i czeskich.

Na pierwszą konferencję zaproszenie przyjęli specjalni goście w osobach: prof. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego, który opowie o szansach i zagrożeniach sektora MŚP oraz Grzegorza Turniaka – założyciela BNI w Polsce, który zainspiruje do budowy strategii zwiększającej zaangażowanie lokalnego biznesu.

Ponadto głos zabiorą:
– Wilhelm Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Sprzedaży w PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A.,
– Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,
– Krzysztof Dybiec – Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim,
– Andreas Glenz – Prezes Prevac Spółka z o.o.,
– Sebastian Kowalski – Dyrektor zarządzający POL-EKO Aparatura,
– Eugeniusz Ogrodnik – Doradca Prezydenta Miasta Wodzisławia śląskiego ds. Oświaty.

Misją ForBS jest wygenerowanie potrzeby uczestnictwa w Forum lokalnych przedsiębiorstw. Stworzenie poczucia, że bycie uczestnikiem Forum nobilituje i określa tożsamość firm. Staje się kolebką wiedzy i kontaktów.
Do podstawowych celów Forum należą:
– wspieranie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu,
– promocja osiągnięć lokalnych przedsiębiorców na arenie krajowej i międzynarodowej,
– integracja środowisk wiejskich ze środowiskiem miejskim (miasta powiatu wodzisławskiego) w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
– wspieranie procesu dialogu pomiędzy przedsiębiorstwami i lokalnymi władzami samorządowymi oraz placówkami edukacyjnymi,
– promocja procesu integracji europejskiej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości w lokalnych środowiskach.

Wszystkie działania związane z organizacją ForBS odbywają się pod okiem Rady Programowej: – Powołaliśmy Radę Programową Forum, aby konferencja była skrojona pod biznes a szczególnie pod MŚP. Razem z nami konferencję przygotowali: Dr Andreas Glenz – Prezes Zarządu PREVAC Sp. z o. o. , Sebastian Kowalski – Dyrektor Zarządzający POL-EKO APARATURA sp. J., Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu ALUMAST S.A., Tadeusz Grabiec – Prezes Zarządu GROS Sp. z o. o., Tadeusz Wojciechowski – właściciel Handlobud, Łukasz Larisch – Prokurent EPSC sp. z o. o., Janusz Musioł – Właściciel Marko sp. J., Marcin Dzioba – Członek Zarządu Adegis sp. z o. o. – wyjaśnia Krzysztof Dybiec.

Pierwsze Forum Biznesowe odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim, w Hotelu Amadeus, 15 kwietnia o godzinie 12.00.
Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w ForBS, mogą już teraz zgłaszać swój akces poprzez specjalnie uruchomioną stronę internetową: www.forbs.com.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego warto zarejestrować się już teraz!

Szczegółowy program 1 ForBS prezentujemy poniżej.

Film promocyjny 1 Forum Biznesowego w Wodzisławiu Śląskim zobaczyć możecie tutaj.Zadanie jest współfinansowane z budżetu samorządu Województwa Śląskiego.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Gazeta Informator oraz portal raciborz.com.pl.


Inf. nadesłana
publ. kk