Racibórz: Uczniowie Gimnazjum Nr 2 najlepsi w Polsce

2
72
Fot. G 2
Konkurs organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, nad którym patronat objął Instytut Goethego oraz Konsulat Generalny Niemiec w Warszawie odbył się 13 marca w Warszawie. W  szkolnym etapie tego konkursu wzięło udział ponad 5000 uczniów z czego 102 zakwalifikowało się po eliminacjach regionalnych do finału ogólnopolskiego. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej i trwał od godziny 10.00 do 16.00. Jednocześnie Kamil Mucha będzie jednym z dwóch reprezentantów Polski w Międzynarodowym Konkursie z Języka  Niemieckiego, który odbędzie się w Berlinie od 17 do 30 lipca w ramach dwutygodniowego kursu językowego będącego nagrodą w tym konkursie. W Berlinie spotkają się uczestnicy z całego świata reprezentujący 68 krajów. Uczniów do konkursu przygotowywał nauczyciel języka niemieckiego Marcin Koczy.
 
publ. /j/