Powiatowe Targi Pracy i Edukacji Racibórz 2016

2
55
Fot. Starostwo Powiatowe Racibórz
W trakcie dwudniowych targów zaprezentowane zostaną oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, oferty pracy oraz oferty instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość. Ponadto każdy z uczestników będzie miał szansę skorzystania  z konsultacji i porad ekspertów –  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Cechu Rzemiosł Różnych, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W szkołach ponadgimnazjalnych odbywać się będą „Dni Otwarte” podczas których gimnazjaliści będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół. 
 
Pierwszy dzień Targów Pracy i Edukacji jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych, rodziców oraz nauczycieli. Gimnazjaliści ze szkół powiatu raciborskiego, sąsiednich powiatów  i województwa opolskiego będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu.
 
Drugiego dnia osoby bezrobotne, poszukujące pracy i uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wchodzący na rynek pracy spotkają się z przedstawicielami pracodawców, którzy zostaną zaproszeni do wystawienia stoisk  z ofertą swoich firm, przedstawicielami instytucji szkoleniowych, instytucji wspierających przedsiębiorczość. Będzie również możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół policealnych i wyższych.
Program Powiatowych Targów Pracy i Edukacji:
 
– środa, 16.03.2016 r. – 1. Dzień Targów Pracy i Edukacji 
8:30 – 16:00 – prezentacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych  i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu.
W programie targów przewidziano również konsultacje i porady ekspertów – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Cechu Rzemiosł Różnych oraz prezentacje prowadzone przez Doradców Zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy – filmy szkoleniowe „Kalejdoskop zawodów”.
 
Prosimy szkoły gimnazjalne o kontakt z panią Beatą Jakubik z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie potwierdzenia udziału  młodzieży w Targach Pracy i Edukacji pod nr tel.  32 415 35 47 do dnia 04.03.2016 r.
 
– czwartek, 17.03.2016 r. – 2. Dzień Targów Pracy i Edukacji 
 
10:00 – 13:00 – prezentacja ofert pracy i oferty edukacyjnej szkół policealnych, wyższych, instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość.
 
Ponadto w programie targów przewidziano m.in. konsultacje i porady ekspertów- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Skarbowej Państwowej Inspekcji Pracy, Cechu Rzemiosł Różnych ,Powiatowego Urzędu Pracy, prezentacje prowadzone przez Doradców Zawodowych nt. planowania kariery zawodowej – „Gdzie i jak szukać pracy”, „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”.
 
Pracodawców prosimy o potwierdzenie udziału w Targach Pracy i Edukacji – kontakt z panią Małgorzatą Janiczek tel. – 32 415 45 50 wew. 215, fax – 32 414 04 98  lub na adres e-mail  –  [email protected] zewnętrzny do dnia 04.03.2016 r.
 
Szkoły policealne i wyższe, instytucje szkoleniowe, instytucje wspierające przedsiębiorczość prosimy o potwierdzenie udziału w Targach Pracy i Edukacji – kontakt z panią Jolantą Konopnicką – nr tel. 32 415 45 40 wew. 226, e-mail –  [email protected] zewnętrzny lub pocztą na adres:  Powiatowy Urząd Pracy, ul. Klasztorna  6, 47-400 Racibórz  do dnia 04.03.2016 r.
 
W dniach 16-17.03.2016 r. w szkołach ponadgimnazjalnych  odbywać się będą „Dni Otwarte” podczas których gimnazjaliści będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół. W sprawie wejść na „Dni Otwarte„ prosimy o kontakt z dyrektorami szkół.
 
Patronat medialny:
 
 
 
 
 
publ. /j/