Wodzisław: Uczeń ZS nr 3 otrzymał stypendium dla młodzieży uzdolnionej

1
16
Fot. ZS nr 3

Uczeń kl. I B z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 3 im. Władysława Opolskiego w Wodzisławiu Śl., Łukasz Bielawski, otrzymał stypendium w ramach I edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium będzie przyznawane w wys. 500 zł miesięcznie przez cały rok szkolny. Łukasz musiał spełnić wiele kryteriów, aby uzyskać stypendium, np. ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szóstej klasy osiągnąć wynik 100% punktów z części matematycznej i 100% z części dotyczącej języka obcego nowożytnego, uzyskać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50, a z  trzech wybranych przez niego przedmiotów kierunkowych – na poziomie co najmniej 5,00. Dodatkowo punktowane były osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

Łukasz Bielawski, uczeń sportowej klasy w Gimnazjum nr 3 jest chłopcem o ogromnym potencjale edukacyjnym, nie tylko matematycznym. Od najmłodszych lat otrzymywał wyróżnienia
w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny” oraz w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ALFIK i MAT. Odnosił sukcesy w konkursach powiatowych
z matematyki. W 2014 r. został finalistą, a w 2015 r. laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. W przerwach między potyczkami matematycznymi, nasz stypendysta z powodzeniem uczestniczył w konkursach z innych dziedzin: historii, j. angielskiego. Może się również pochwalić nagrodami w konkursach plastycznych. Obecnie aktywnie trenuje koszykówkę w klasie sportowej.

Łukasz to uczeń o ponadprzeciętnym poziomie rozwoju intelektualnego, uzyskujący wysokie oceny z wszystkich przedmiotów, cechujący się niezależną postawą i zdolnościami do samodzielnej konsekwentnej pracy. Swoje zdolności mógł rozwinąć dzięki stymulacji przez najbliższe otoczenie wychowawcze, które umożliwiło mu rozwijanie zainteresowań od najmłodszych lat. We właściwych osobowościach nauczycieli, ich sposobie oceniania i poziomie wymagań znalazł motywację do nauki i zdobywania kolejnych sukcesów. Już w początkowych klasach Łukasz zgodnie z maksymą A. Einsteina "Możliwości tkwią pośród trudności”, stawiał sobie coraz trudniejsze wymagania i dążył do ich zrealizowania pod okiem zaangażowanych nauczycieli i przy wsparciu szkoły. Łukasz Bielawski jest chlubą Gimnazjum nr 3 i wzorem do naśladowania dla innych uczniów. Osobisty sukces Łukasza to ogromny sukces szkoły i pedagogów z nim pracujących,
a w szczególności nauczycielki matematyki p. Elżbiety Skóry. W roku szkolnym 2010/2011 inna uczennica tej nauczycielki również z Gimnazjum nr 3 za sukcesy matematyczne w ramach projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" otrzymała stypendium.

Gratulujemy uczniowi i nauczycielce, a wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich talentów zapraszamy do Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 3. Łukasz Bielawski uczeń kl. I B jest dowodem na to, jak wszechstronne talenty rodzą się w tej placówce oświatowej.

Inf. nadesłana
publ. kk