Godów, Gorzyce: Drogi i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe najważniejszymi tematami kolejnych spotkań ze starostą

1
18
Fot. Starostwo Powiatowe

Rozmowy z wójtem Godowa, Mariuszem Adamczykiem, skupiały się przede wszystkim na wspólnych inwestycjach drogowych, bowiem, jeszcze w tym roku, powiat będzie modernizował półtorakilometrowy odcinek ul. 1 Maja w Skrzyszowie, a także uczestniczył finansowo w przebudowie ul. Wyzwolenia (obydwa przedsięwzięcia dzięki współpracy samorządów uzyskały dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019). Sprawą otwartą pozostaje wspólny wniosek o dofinansowanie z unijnych środków przebudowy dróg lokalnych po obu stronach polsko-czeskiej granicy oraz wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej dla rozwoju strefy przemysłowej w Skrzyszowie.

Ważnym tematem była również kwestia Drogi Głównej Południowej, ponieważ, jak już wcześniej zapowiedział starosta Ireneusz Serwotka, powiat chce aktywnie włączyć się w prace nad tą inwestycją, a także wspierać gminy w rozwoju.

Jedną z kluczowych spraw, poruszonych podczas spotkania z wójtem Gorzyc, Danielem Jakubczykiem, było z kolei wyegzekwowanie od PKP – PLK naprawy wrót przeciwpowodziowych w Olzie, a także uregulowanie spraw własnościowych dotyczących nieruchomości, po których biegnie m.in. kanał odwadniający pola i prowadzący do dawnych wyrobisk żwirowych. Podczas spotkania poruszono również wiele innych spraw i tematów, a co najważniejsze – we wszystkich obiecano sobie wzajemną pomoc i ścisłą współpracę.

kk