Rydułtowy: Miasto planuje modernizować szkoły

0
60
Fot. g1rydultowy.net

Miasto Rydułtowy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego, planuje zrealizować dwa projekty:

1.Poprawa efektywności energetycznej – Szkoła Podstawowa Nr 1.

Przedmiotem projektu planowanego do realizacji w roku 2016 jest m.in.:

– docieplenie ścian zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji,
– częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów,
– częściowa wymiana stolarki drzwiowej,
– remont doświetli piwnicznych,
– docieplenie stropodachów i dachu,
– wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,
– remont pochylni oraz schodów zewnętrznych,
– wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

W roku 2015 zrealizowano niżej wymienione prace:

– wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne,
– wymiana instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia i zasilania.

2. Poprawa efektywności energetycznej – Gimnazjum Nr 1.

Przedmiotem projektu planowanego do realizacji w latach 2016-2017 jest m.in.:

– docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
– docieplenie dachu nad budynkiem szkoły i nad szybem windy,
– wykonanie instalacji odgromowej,
– częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów,
– wykonanie naświetli,
– częściowa wymiana stolarki drzwiowej,
– wykonanie opaski wokół budynku,
– wykonanie wentylacji mechanicznej – instalacja nawiewno-wywiewna,
– modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
– wykonanie instalacji z ogniw fotowoltaicznych,
– wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne,
– wymiana instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia i zasilania.

kk
Fot. g1rydultowy.net