Wodzisław: UM poszukuje podinspektora do Wydziału Funduszy Zewnętrznych

1
19
Fot. UM Wodzisław Śl.

Pracę w Wydziale Funduszy Zewnętrznych będzie mogła podjąć osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w:
– w pracy przy aplikowaniu ze środków UE – min. 1 projekt,
– w zakresie koordynacji i realizacji projektów współfinansowanych z UE ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz innych źródeł zew. pod warunkiem, że miały charakter projektów ”inwestycyjnych” – min. 1 projekt,
– w pracy JST,
Mile widziane są również odbyte szkolenia, kursy w zakresie zamówień publicznych, pozyskiwania i rozliczania środków zew.

Do zadań przyszłego podinspektora będzie należeć m.in. przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i krajowych, a w szczególności:
– przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi urzędu,
– koordynacja działań podczas realizacji projektów, opracowywanie sprawozdań i rozliczeń projektów inwestycyjnych,
-współpraca z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi poszczególnymi programami operacyjnymi.

Szczegóły dotyczące oferty i wymaganych dokumentów znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci mogą składać do 24 lutego 2016 r.

kk