Forum na temat rewitalizacji terenów zdegradowanych

2
15
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

Inicjatorami spotkania były zarządy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

To trzecie spotkanie w tym cyklu, w którym akcent został położony na rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz dobre praktyki w gospodarce odpadami górniczymi. Przedstawione zostały informacje o źródłach finansowania na działania związane z poprawą jakości środowiska miejskiego i przekształcaniem terenów zdegradowanych.

Zagadnienia rewitalizacji środowiska i gospodarki odpadami, a także pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 w województwie śląskim omówił Gniewosz Pawlus z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ofertę WFOŚiGW w Katowicach przedstawiła Barbara Malkowska z Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi. Pracownicy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich. Obecni na spotkaniu samorządowcy (m.in. z Mysłowic, Świętochłowic, Gliwic i Częstochowy) akcentowali potrzebę szybszej rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach reprezentowały zastępczynie prezesa – Agnieszka Kostempska i Agnieszka Siemińska. NFOŚiGW reprezentował zastępca prezesa zarządu – Krystian Szczepański.

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

publ./ic/