W ZPSWR w Wodzisławiu powstanie nowoczesna ekopracownia!

0
23
Fot. Starostwo Powiatowe

Temat ekologii od lat jest bliski uczniom i pracownikom Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. W przeszłości placówka nagrodzona została ogólnopolskim Zielonym Certyfikatem przyznanym za podejmowanie cennych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w 2011 roku otrzymała pieniężną nagrodę w konkursie WFOŚ w Katowicach pn. EKO-AKTYWNI.

Aktywność szkoły w dziedzinie ochrony środowiska i promocji ekologii została dostrzeżona również podczas ubiegłorocznego konkurs pn. "Zielona Pracownia_Projekt", zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego celem było nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni.

Projekt ZPSWR pt. "By dotknąć natury" – jako jedynej szkoły z terenu powiatu wodzisławskiego – spotkał się z akceptacją organizatorów konkursu. W nagrodę placówka otrzymała 6500 zł na realizację wymyślonego przez siebie przedsięwzięcia. Warunkiem przekazania nagrody było jednak złożenie przez Powiat Wodzisławski – jako organ prowadzący szkoły – wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ekopracowni. W innym przypadku nagroda podlegała zwrotowi.

Wniosek został więc złożony, a szkoła otrzymała dofinansowanie WFOŚ w kwocie 34.704 zł.

Celem projektu pt.: "By dotknąć natury" jest m.in. utworzenie multimedialnej pracowni, w której niepełnosprawni uczniowie, za pomocą kamery zainstalowanej w jednej z budek lęgowych znajdujących się na terenie ogrodu otaczającego szkołę, będą mogli codzienne "podglądać" rodzące się życie. W tym celu zmodernizowana zostanie klasa, jaka powstała w 2006 r. dzięki otrzymaniu "Zielonego Certyfikatu". Pomieszczenie to jest jednym z największych w szkole i ulokowane jest w pobliżu tzw. "Letniej Zielonej Pracowni", pozwalającej na organizowanie zajęć ekologicznych na świeżym powietrzu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Poza nowymi meblami, do "Zielonej pracowni" ZPSWR trafi również m.in. nowoczesny sprzęt multimedialny, umożliwiający prowadzenie interaktywnych zajęć przyrodniczych.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Zespół wzbogaci się o kolejną nowoczesną przestrzeń uczącą niepełnosprawnych podopiecznych wrażliwości ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

kk