Wodzisławskie starostwo wśród najlepszych

1
15
Fot. logo

Ośrodek prowadzony przez CRIS i trzy samorządy subregionu zachodniego województwa śląskiego otrzymał akredytację już w sierpniu ubiegłego roku, jednak, 31 grudnia, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała zarządzenie, zgodnie z którym wszystkie podmioty, które wcześniej uzyskały status akredytowanego ośrodka, straciły go i zostały zmuszone do ubiegania się o certyfikat raz jeszcze. Po ponownej weryfikacji, minister przyznała status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości ośrodkom z województwa łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego. Proces akredytacyjny w pozostałych województwach jeszcze trwa.

Akredytacja jest potwierdzeniem, że dotychczasowe działania Powiatu Wodzisławskiego na rzecz wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej miały właściwy kierunek i były realizowane w sposób efektywny i na najwyższym poziomie, co potwierdzili niezależni eksperci. Przykładem takich działań jest realizacja projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego", dzięki któremu organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby, fundacje, spółdzielnie itp. mogły skorzystać z pomocy w zakresie m.in. tworzenia i bieżącej działalności organizacji, zarządzania nią, pozyskiwania źródeł finansowania działalności czy przygotowania i rozliczania projektów społecznych.

– Akredytacja, zgodnie z aktualnymi wymogami, jest niezbędna, aby uzyskać unijne oraz krajowe dofinansowanie projektów z zakresu ekonomii społecznej, czyli działalności, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Przesądzają o tym zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W założeniu bowiem wsparcie ma trafiać do tych jednostek, które gwarantują wysoką jakość i efektywność wsparcia dla sektora ekonomii społecznej i których działania przynoszą wymierne i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe – wyjaśnia rzecznik Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., Wojciech Raczkowski.

Dzięki akredytacji, powiat wodzisławski wspólnie z partnerami otrzymał ok. 5 mln złotych dofinansowania na realizację projektu pt. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego", którego głównym celem jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów itp.) oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu. Oprócz świadczenia usług animacyjnych i wsparcia, projekt przewiduje stworzenie 63 nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

kk