Wodzisławski IV Regionalny Konkurs Artystyczny za nami!

1
18
Fot. epolon

Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z całego regionu. Wzięło w nim udział ponad 120 dzieci z około 40 placówek edukacyjnych. Młodzież została powitana przez wicedyrektor wodzisławskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Renatę Szymanek. Na kilka minut przemówił również starosta Tadeusz Skatuła, który nad tegoroczną edycją konkursu obiął honorowy patronat. Każdy uczestnik mógł zgłosić jedną, wykonaną samodzielnie w dowolnej technice malarskiej pracę. Nagrodami dla laureatów trzech pierwszych miejsc będzie zwolnienie z części praktycznej egzaminu wstępnego (malarstwo) do Liceum Plastycznego oraz nagroda rzeczowa w postaci profesjonalnej wyprawki artystycznej. Dyrektor szkoły przyznaje również nagrodę specjalną – Grand Prix. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Liceum Plastyczne i Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZSP w Wodzisławiu Śląskim.

jk
Fot: epolon