Mszana: Gmina przekonuje, że 6-latki mogą już pójść do szkoły

1
25
Fot. UG Mszana

4 lutego w Mszanie i 8 lutego w Połomi odbyły się spotkania z rodzicami, których tematem była zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty, powodująca, iż od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7. roku życia. W spotkaniach uczestniczyli: wójt gminy, dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych oraz kierownik referatu edukacji Urzędu Gminy.

Kolejna zmiana przepisów ustawy o oświacie spowodowała duży zamęt w samorządach i placówkach oświatowych – w wielu miejscowościach pojawił się bowiem problem z dostępnością miejsc dla dzieci w przedszkolach. O ile w tym roku, w gminie Mszana miejsce w placówkach znalazło się dla wszystkich, o tyle w roku kolejnym może być z tym już duży problem.

– W przedszkolu w Mszanie dzieci sześcioletnich (z rocznika 2010) jest 45, w Połomi – 40. Oprócz tego do Mszany obecnie uczęszcza 39 pięciolatków, 25 czterolatków i 7 trzylatków. W Połomi mamy: 42 pięciolatków, 27 czterolatków i 4 trzylatków. Do 23 lutego rodzice wszystkich przedszkolaków mają czas na złożenie wniosku o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce. Jeśli tak się stanie, w przedszkolu w Mszanie pozostanie tylko 6 wolnych miejsc dla dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkola. Może zabraknąć miejsc już dla dzieci 5-letnich, a także 4 i 3-letnich. W Połomi wolnych pozostałoby 12 miejsc (może zabraknąć miejsc już dla  jednego dziecka 5-letniego, a także 4 i 3-letnich) – informuje Urząd Gminy Mszana.

Aby uniknąć poważnego problemu związanego z brakiem miejsc, dyrektorzy szkół podstawowych, podczas spotkań z rodzicami sześciolatków, przedstawiali stan przygotowania swoich placówek na przyjęcie najmłodszych uczniów.

Szkoły są bowiem dobrze przygotowane do nauczania 6-latków. Dzieci z klas I, którym zapewnić trzeba będzie więcej godzin opieki, będą mogły zostawać po lekcjach w swoich salach, pod opieką swoich wychowawców, którzy będą im np. pomagać w odrabianiu prac domowych. Za dodatkowe godziny, w czasie których dziecko pozostanie w szkole, nie będzie trzeba płacić. Dyrektorzy podstawówek podkreślali również, że z ich doświadczenia wynika, że 6-latki, mimo obaw rodziców, bardzo dobrze radzą sobie w szkole.

Problemem w gminie Mszana może być nie tylko brak miejsca w przedszkolach, ale również – uruchomienie od 1 września br. klas pierwszych szkół podstawowych. W Mszanie samych 7-latków, które muszą iść do I klasy, jest tylko 9, a w Połomi – zaledwie 5. Zależnie od tego, ilu rodziców zdecyduje się posłać do szkoły dzieci 6-letnie, być może konieczne będzie łączenie klas młodszych ze starszymi lub – łączenie klas pierwszych w ramach gminy.

kk
Fot. UG Mszana