W Mszanie rozmawiano o przebudowie ul. Wodzisławskiej

1
18
Fot. UG Mszana

3 lutego, w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich i projektantami firmy Getinsa z Warszawy, podczas którego rozmawiano na temat  przebudowy DW 933 – ulicy Wodzisławskiej na terenie Mszany.

Według wstępnych założeń, wzdłuż ul. Wodzisławskiej, na terenie zabudowanym, powstać ma obustronny chodnik lub ciąg pieszo-rowerowy, a na feralnym skrzyżowaniu ulicy Wodzisławskiej z ulicą Wolności wybudowane zostanie rondo – takie rozwiązanie wpłynąć ma na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, zapewnić płynność ruchu samochodowego oraz maksymalnie wykorzystać już istniejący pas drogowy, przy jak najmniejszej ingerencji w okoliczne działki.

Jak poinformowali przedstawiciele ZDW, na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych. Przebudowa nie dotyczy bowiem wyłącznie ul. Wodzisławskiej w Mszanie, ale całego odcinka DW 933 od ronda w Wodzisławiu Śl. do ronda z DGP i od Pawłowic do Pszczyny.

kk
Fot. UG Mszana