Powiat wodzisławski w czołówce najlepszych samorządów w kraju

1
20
Fot. ranking powiatów

Tak wysokie miejsce powiat wodzisławski zajął w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców.

– W ubiegłym roku zajęliśmy miejsce tuż za pierwszą dziesiątką. Cieszę się, że w tym roku nasze działania służące wszechstronnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu zostały docenione, co zaowocowało awansem na piąte miejsce w krajowym rankingu. Ten wynik potwierdza dobry kierunek rozwoju powiatu i jest jednocześnie zachętą i mobilizacją do dalszej pracy – mówi starosta Tadeusz Skatuła.

Ranking Związku Powiatów Polskich jest jedynym zestawieniem samorządów zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Eksperci oceniają samorządy według kilkudziesięciu kryteriów dotyczących działań proinwestycyjnych i prorozwojowych, rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, umacniania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocji rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpracy krajowej i międzynarodowej, a także działań promocyjnych. Kolejność w rankingu uzależniona jest od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i wyników uzyskanych w ocenianych obszarach działalności.

Z całego województwa śląskiego, poza powiatem wodzisławskim, w pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się jeszcze trzy samorządy – powiat cieszyński (wyżej od powiatu wodzisławskiego) oraz powiat bielski i żywiecki (niżej od wodzisławskiego).

kk