Gmina Godów zniosła opłaty za posiadanie psa

3
41
Fot. freeimages

Każdego roku, wpływy z tytułu pobieranej opłaty sięgały ok. 40 tys. złotych. Na podobnym poziomie kształtują się wydatki gminy związane z zapobieganiem bezdomności wśród zwierząt. Gmina Godów, podobnie, jak wiele innych gmin, zrezygnowała jednak z pobierania pieniędzy od właścicieli czworonogów.

Obowiązek opłaty za posiadanie psa stracił ważność z dniem 1 stycznia 2016 roku. Dotychczas, mieszkańcy rokrocznie zmuszeni byli do płacenia w dwóch ratach kilkudziesięciu złotych od każdego posiadanego czworonoga.

kk