Kto trzyma większość udziałów w Rafako?

3
53
Fot. Anna Łapka
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 21 grudnia 2015 roku.     
    
                                                
    Treść raportu:     
                             
    Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ( Spółka ) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2015 roku, obecnymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, byli:
 
 
 
1. Spółka Multaros Trading Company Limited, której przysługiwało 34.800.001 głos, co stanowiło 71,05% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 40,97% w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
 
 
 
2. Spółka PBG S.A. w upadłości układowej, której przysługiwało 7.665.999 głosów, co stanowiło 15,65% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 9,03% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
 
 
 
3. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, któremu przysługiwało 3.500.000 głosów, co stanowiło 7,15% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,12% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
 
 
 
4. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU  ZŁOTA JESIEŃ , któremu przysługiwało 3.000.000 głosów, co stanowiło 6,12% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 3,53% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
 
publ. /j/