Konferencja PUP o nowych perspektywach

0
95
1.jpg
„Nowe perspektywy rozwoju dla pracodawców i pracowników w oparciu o środki krajowego Funduszu Szkoleniowego" – pod taką nazwą Powiatowy Urząd Pracy zorganizował konferencję, której głównym celem było zapoznanie pracodawców z terenu powiatu z nowym instrumentem wsparcia, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz profitami płynącymi z korzystania ze środków tego funduszu. Spotkanie otworzył starosta Tadeusz Skatuła, który powiedział, że w ubiegłym i bieżącym roku około 150 firm z naszego powiatu skorzystało ze szkoleń – niektóre nawet kilkakrotnie. – To dobra informacja, ponieważ płynie z niej wniosek, że firmy w powiecie wodzisławskim chcą się rozwijać i dostrzegają konieczność szkolenia i rozwijania swoich pracowników – podkreślił starosta.
 
Założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przedstawiła dyrektor wodzisławskiego urzędu pracy – Anna Słotwińska-Plewka. – Jest to nowy instrument polityki rynku pracy. Istotą tego rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców do Funduszu Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracowników z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy – powiedziała szefowa urzędu pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś pozostałe 80% sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia. Całość dofinansowania środkami KFS nie może jednak przekroczyć na jednego uczestnika trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku (ok. 11 500 zł). Wsparcie środkami KFS udzielane jest zaś na zasadach pomocy de minimis i może zostać przeznaczone w szczególności na finansowanie kosztów kursów i studiów podyplomowych, egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji, badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia czy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
O dotychczasowych doświadczeniach i dobrych praktykach z udzielonego wsparcia w ramach KFS mówili przedstawiciele pracodawców. Jerzy Waltar, Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców, powiedział, że dzięki środkom KFS przeszkolonych zostało 112 pracowników firm zrzeszonych w Cechu, co pozwoliło na uzupełnienie lub uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Z kolei Jan Frydrych, którego firma również skorzystała z pieniędzy na szkolenia, zaznaczył, iż dzięki odpowiednio dobranym szkoleniom, każdy pracownik mógł się rozwinąć, a inwestycja w kapitał ludzki jego zdaniem jest najważniejsza. Pan Frydrych podziękował także urzędnikom z urzędu pracy za okazaną pomoc, zaangażowanie i za profesjonalizm.
 
Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się również jak skutecznie prowadzić selekcję i rekrutację pracowników w firmie. – W odpowiedzi na ogłoszenie o pracę przychodzącą setki zgłoszeń. Niestety, po wstępnej selekcji okazuje się, że większość osób nie spełnia podstawowych potrzeb pracodawcy. Dlatego urząd pracy pomaga w przeprowadzaniu rekrutacji i wyborze kandydatów spośród zarejestrowanych bezrobotnych. Przeprowadzamy wywiad w firmie, tworzymy opis stanowiska pracy, przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne –  mówiła Marzena Rostek, psycholog z Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, zachęcając przedstawicieli firm do korzystania z tego typu usług urzędu.  
 
Druga część konferencji poświęcona została public relations i marketingowi w firmie. Rafał Styczyński z firmy MK Consulting mówił jak promować własną markę, jakie wykorzystać do tego narzędzia i na co zwrócić uwagę przy reklamowaniu swoich usług i produktów.  
 
 
 
SP
publ. /j/