10-lecie Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu

1
83
Ośrodek Adopcyjny w Wodzisławiu Śl. będący filią Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach ma już 10 lat. Świętowanie jubileuszu w Wodzisławskim Centrum Kultury 27 listopada połączono z konferencją pt. „Adopcja drogą do prawdziwej miłości". Ośrodek do końca 2011 roku funkcjonował jako placówka powiatowa, następnie aż do dzisiaj w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konferencję uroczyście otworzyli Marietta Hełka – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz wicestarosta Leszek Bizoń, który podkreślił, że z działalności ośrodka korzystają mieszkańcy głównie powiatu wodzisławskiego i okolic. – Dziś Ośrodek Adopcyjny w Wodzisławiu Śl. to wyspecjalizowana instytucja zajmująca się kompleksowo zagadnieniem przysposobienia. To miejsce jest bardzo potrzebne, o czym najpełniej świadczy liczba dzieci, które dzięki pracy zatrudnionych tu fachowców oraz bezwarunkowej miłości innych ludzi znalazły prawdziwy kochający dom – podkreślał wicestarosta. Jubileusz to dobry czas na wspomnienia. Historię ośrodka przedstawiły pokrótce Irena Obiegły, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., będąca jedną z inicajtorek utworzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w powiecie wodzisławskim oraz Katarzyna Kaniepień, kierowniczka ośrodka, która przedstawiła prezentację o działalności ośrodka od czasu jego włączenia w struktury wojewódzkie. Podczas konferencji prelekcje wygłosiły m.in. Elżbieta Bogacz, psycholog, neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi (problemy oceny i prognozowania rozwoju psychoruchowego małego dziecka z niekorzystnymi uwarunkowaniami biologiczno-środowiskowymi), Monika Zielińska, przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. (adopcja dziecka w świetle praktyki orzeczniczej), Bogusława Nidecka, pedagog specjalny, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie wspólnie z jedną z mam zastępczych (wychowanie dziecka z zaburzonymi relacjami i więziami międzyludzkimi). 
 
/j/