Konferencja o adopcji w WCK

1
73
adop.jpg
PROGRAM KONFERENCJI „Adopcja drogą do prawdziwej miłości”
 
 
9:00-9:30 Rejestracja uczestników 
9:30-9:40 Powitanie zaproszonych gości
9:40-9:50 Otwarcie konferencji i obchodów z okazji 10-lecia działalności Ośrodka
9:50-10:00 Wystąpienie Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filia w Wodzisławiu Śl. 
10:00-10:10 Okolicznościowe wystąpienie Starosty Wodzisławskiego
10:10-10:20 Okolicznościowe wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.- Irena Obiegły
10:20-10:35 Prezentacja historii oraz działalności Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl.
10:35-10:50 Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filia w Wodzisławiu Śl. w latach 2012-2015- Katarzyna Kaniepień
10:50-11:20 „Problemy oceny i prognozowania rozwoju psychoruchowego małego dziecka  z niekorzystnymi uwarunkowaniami biologiczno-środowiskowymi”- psycholog, neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi. Pracuje od ponad 20 lat w Regionalnym Centrum Placówek Pieczy Zastępczej w Gliwicach oraz w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym- Elżbieta Bogacz 
11:20-11:50 „Adopcja dziecka w świetle praktyki orzeczniczej”- Przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich- SSR Monika Zielińska
11:50-12:30 Przerwa kawowa
12:30-13:15 „Wychowanie dziecka z zaburzonymi więzami”- dr Dorota Prysak -pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, terapeuta, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie oddział Pielgrzymowice-; Bogusława Nidecka- pedagog specjalny, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie oddział Pielgrzymowice, mama zastępcza
13:15-13:55 Świadectwo rodziny adopcyjnej
13:55-14:00 Zakończenie konferencji
 
publ. /j/